Välkommen till ditt inre yogarum

Våren 2015

 

Måndagar 19.00-20.30 Viryayoga 

Måndagar är drop in

 

Onsdagar 18.00-19.15 Yinyoga

               19.30-20.45 Yinyoga

Vt17 tyvärr inga platser kvar

 

 

Torsdag    07.30-08.30 Yinyoga

Tyvärr inga platser kvar

 

Söndagar 15.30-16.45 Yinyoga 

 Tyvärr inga platser kvar

 

 Lokalen ligger på Fabriksg 6 i lokal Övik.

 

PRIS

Yinyoga kurs, man köper hela terminen, alla kurser VT 17 fulltecknad

Drop in kort för Viryayoga , 10 kort 1350:-, kortet är ej personligt och du bestämmer sjäv när du nyttjar det. Giltigt 2 år

1 gång 150:-

Inbetalning till Bankgiro

Bank Handelsbanken   Bankgiro 475-2648